Saturday, October 29, 2011

Gill in new racism row over ‘ferret-faced’ Albanians jibe

By the PRESS GAZETTE
http://www.pressgazette.co.uk/story.asp?storyCode=35155§ioncode=1

04 August 2006

The Sunday Times faces the threat of legal action for inciting racial hatred after a piece by AA Gill branded Albanians "short and ferret-faced".

The feature, headlined "The Land That Time Forgot", was published in the Sunday Times Magazine on 23 July, and detailed Gill's visit to the Balkan state.

He described the country as "a Ruritania of brigands and vendettas" and the people as "short and ferretfaced, with the unisex stumpy, slightly bowed legs of Shetland ponies".

Gill also described the Albanian language as "a ready-made code for criminals", adding: "There are four million Albanian citizens… three million of them live at home, the fourth quarter work abroad, and what they do is mostly illegal."

The article has angered Albanians around the world, and has been picked up by all the major newspaper and TV stations in Albania.

In the UK, Mjaft — an Albanian organisation that aims to promote the country's image throughout the world — has been in consultation with lawyers regarding possibile legal action against The Sunday Times.

The director of the group's London branch, Ralf Gjoni, said: "We don't mind criticism of Albania, because we are the first critics ourselves. But this was pure racism, and is inciting racial hatred in the UK.

"The article and the language of Gill inspires more prejudice and hatred in the British public, among employers and among businesses that are considering potential investment in Albania. It damages [Albania's] image and it damages trade relations, but above all it incites pure racial hatred and intolerance towards us in the UK."

In a letter to Sunday Times editor John Witherow, Albanian ambassador to the UK Kastriot Robo described the article as "unrealistic, negative, harsh, racist, anti-Albanian, denigrating and offensive to the Albanian people, nation and state", adding that the feature was "worthy of a tabloid".

Following the intense criticism of Gill's article, The Sunday Times last week published three letters in opposition to the piece — including an edited version of the ambassador's letter.

Sunday Times Magazine editor, Robin Morgan, defended Gill's article. He told Press Gazette: "Whether [Gill] writes about the Welsh, the English or the Germans there's always a reaction. I think people just read it literally rather than for the enjoyment of his attitude."

He described the article as Gill's "usual acerbic stuff", adding: "I think an awful lot of what he was saying was lost in translation. Most people see it for what it is, but the problem is that many Albanians think that he's being very unfair to the country. But the negatives are there and they exist."

This is not the first time that Gill has courted controversy. In 1997, he was reported to the police for inciting racial hatred after describing the Welsh as "ugly, pugnacious little trolls". Two years later he was again criticised for an article entitled "Hunforgiven", in which he spoke of his "hate" of Germans.


[SHQIP]

A.A. Gill, drejt gjyqit për racizëm - Shqip

4 gusht 2006
NGA HENRY ANDREAE
PRESS GAZETTE
http://www.pressgazette.co.uk/article/030806/gill_ferret_face_albanian_jibe

"Sunday Times" përballet me rrezikun e nje veprimi ligjor për nxitje të urrejtjes racore, pas cilësimit të shqiptarëve si “të shkurtër dhe fytyrë qelbës” në një shkrim të A.A Gill. Shkrimi i titulluar “Toka e harruar nga koha” është botuar në revistën "The Sunday Times” me 23 korrik dhe jep detaje të vizitës së Gill në shtetin ballkanik. Autori e përshkruan vendin si “Rurutani banditësh dhe hakmarrësish” dhe njërëzit e tij si “të shkurtër dhe fytyrëqelbur me një trupngjeshje prej uniseksi e këmbë lehtësisht të harkuara, të ngjashëm me këmbët e kuajve të Shetlandit”. Gill e përshruan gjuhen shqipe si të përshtatshme për kode “kriminelësh”, duke shtuar: “Ka 4 milionë shqiptarë …tre prej të cilëve jetojnë në vendin e tyre, ndersa pjesa e mbetur punojnë jashtë, më së shumti në të zezë. Artikulli i ka inatosur shqiptarët kudo që ndodhen dhe është komentuar nga të gjitha mediat shqiptare.

Në Britaninë e Madhe “MJAFT!”, një organizatë që synon promovimin e nje imazhi pozitiv të Shqipërisë në botë, po konsultohet me avokatë të cilët po marrin në konsideratë nisjen e një beteje ligjore me “Sunday Times”. Drejtori i degës londineze të organizatës , Ralf Gjoni, tha: “Ne nuk na shqetëson kritika ndaj Shqipërisë, pasi ne jemi të parët që kritikojmë veten. Por këtu bëhet fjalë për racizëm të pastër, që nxit urrejtjen racore ne Angli. Artikulli i A.A Jill dhe gjuha e përdorur në të, inspiron urrejtje dhe paragjykim ne publikun britanik dhe mes bisnesmeneve që marrin ne konsideratë investimet në Shqipëri. Ai dëmton imazhin e Shqipërisë dhe marrëdhëniet tregtare, por, mbi të gjitha nxit urrejtjen racore ndaj shqipëtarëve ne Mbretërinë e Bashkuar”.

Në një letër drejtuar “Sunday Times”, ambasadori shqiptarë në Angli, Kastriot Robo, e përshkruan artikullin si “jorealist, negativ, të ashpër, racist, antishqiptar, denigrues dhe ofendues ndaj shqiptarëve, kombit dhe vete shtetit, duke shtuar se shkrimi është i denjë për një tabloid.
Në vijim të kriticizmit të ashpër të Gill, “Sunday Times”, nje javë më parë publikoi tre letra, të cilat e kundërshtojnë shkrimin përfshi edhe nje version të reduktuar të ambasadorit. Botuesi i revistës, Robin Morgan, i doli në mbështetje artikullit të gazetës së tij. Ai u shpreh në ‘Press Gazzet”: ”Ka pasur gjithnjë reagime për shkrimet e Gillit, qofshin këto për Uellsin, Anglinë apo Gjermaninë. Mendoj se njerëzit lexojnë shkrimet e Gill qoftë edhe për kënaqesinë e mënyrës së tij të trajtuarit të gjërave”. Ai e përshkruan artikullin si të një shkrimi tipik të thartë, duke shtuar se: “Njërëzit e shohin Gillin për atë cka është, por problemi është se shumë shqiptarë mendojnë se ai ka qënë i padrejtë me vendin e tyre, ndërkohë që anët negative egzistojnë, janë aty”.

Për Gill kjo nuk është hera e parë, që një shkrim i tillë ngjall kundershti. Në vitin 1997 ai u padit në polici për nxitje të urrejtjes racore, pasi i kishte cilesuar banorët e Uellsit si “të shemtuar dhe hundë shtypur”. Dy vjet më vonë ai u kritikua sërisht për një artikull të titulluar “Hundforgiven”, në të cilën ai fliste për urrejtjen e tij ndaj gjermanëve.

Marrë nga gazeta britanike online:
“pressgazette”

No comments: